Welkom bij het Kanjertheater


Wij maken voorstellingen voor basisscholen, die bekend zijn met de Kanjertraining.

Onze missie is om via theater allerlei thema's bespreekbaar te maken binnen de klas. Dit doen we door een korte voorstelling te geven over het thema, waarna we met de leerlingen interactief aan de slag gaan.

Wij dagen kinderen uit om mee te denken, om veranderingen aan te brengen, hun mening te geven of om mee te doen met de voorstelling die ze gezien hebben.
De leerkracht ontvangt een lesbrief met daarin allerlei (spel) suggesties, om met de klas, verder te werken aan het gekozen thema.

Het Kanjertheater staat in nauw contact met Stichting Kanjertraining. Zijn er na afloop van de voorstelling vragen, dan kunnen wij u van advies voorzien en met uw toestemming advies geven richting de Stichting Kanjertraining. Denk hierbij aan feedback over groepsdynamische processen, specifieke situaties, gedrag van leerlingen e.d.