Welkom bij het Kanjertheater


Wij maken voorstellingen voor basisscholen, die bekend zijn met de Kanjertraining.

Onze missie is om via theater allerlei thema's bespreekbaar te maken binnen de klas. Dit doen we door een korte voorstelling te geven over het thema, waarna we met de leerlingen interactief aan de slag gaan.

We dagen kinderen uit om mee te denken, om veranderingen aan te brengen, hun mening te geven of om mee te doen met de voorstelling die ze gezien hebben.
De leerkracht ontvangt een lesbrief met daarin allerlei (spel) suggesties, om met de klas, verder te werken aan het gekozen thema.