Interactieve theatervoorstellingen voor het primair onderwijs

Het Kanjertheater maakt interactieve voorstellingen voor het primair onderwijs. Onze missie is om middels theater allerlei thema’s bespreekbaar te maken binnen de klas. Dit doen we doorgaans door een korte voorstelling te geven over het thema, waarna we met de leerlingen interactief aan de slag gaan. Wij dagen kinderen uit om mee te denken, veranderingen aan te brengen, hun mening te geven of mee te doen met de voorstelling die ze gezien hebben. Wij kijken en luisteren zonder oordeel.

We horen vaak terug van de leerkrachten dat door te kijken naar  hun groep tijdens de voorstelling individueel -en groepsgedrag heel erg zichtbaar is. Dit geeft de leerkracht handvatten om hiermee na afloop van de voorstelling gericht met de klas aan het werk te gaan. De leerkracht ontvangt achteraf een lesbrief met daarin (spel)suggesties om met de klas verder te werken aan het gekozen thema. Lees hier wat anderen over ons zeggen.

Al onze voorstellingen zijn muzikaal omlijst. 

Het Kanjertheater sluit aan op de leerlijn ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld; Mens en samenleving’. Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Thema's en Kanjerscholen

Wij werken met de volgende thema’s:

  • pesten in de klas,
  • wat doe je om erbij te (willen) horen,
  • socialmediagebruik,
  • seksuele vorming,
  • Kanjertraining.

Hier kunt u zien welke voorstelling op uw wensen aansluit. Staat uw thema er niet bij? Dan gaan we voor u aan de slag om er toch een themagericht event  van te maken.

Bent u een Kanjerschool?
Wij zijn opgeleid als Kanjertrainer en betrokken bij de stichting Kanjertraining. De voorstellingen zijn voor Kanjerscholen zeer passend, de methode komt desgewenst terug in de voorstelling of het interactieve gedeelte. Zijn er na afloop van de voorstelling vragen, dan kunnen wij u van advies voorzien en met uw toestemming advies geven richting de Stichting Kanjertraining. Denk hierbij aan feedback over groepsdynamische processen, specifieke situaties, gedrag van leerlingen e.d.

Reviews

Het Kanjertheater is ook voor uw school een aanrader om te boeken. Ervaren spelers die doordrenkt zijn in het gedachtegoed van de Kanjertraining. Dat merk je.
Serieus waar het moet, met humor waar het kan.

Bart Riet, directeur Stichting Kanjertraining

We waren als leerkrachten erg enthousiast over jullie voorstelling. De kinderen waren van het begin tot het einde geboeid en betrokken. Leuk dat het erg interactief was en de kinderen veel mee konden spelen met de situaties. Voor de kinderen waren de situaties ook heel herkenbaar en daardoor het oefenen ook heel betekenisvol. Zeker voor herhaling vatbaar. Ook van ouders kregen we enthousiaste reacties terug. Ze vonden het leuk om te zien hoe de kinderen samen bepaalde oplossingen zochten voor problemen en dit als een kanjer konden oplossen.
De Vijf Hoeven, Tilburg (jan 2023)

We zijn erg enthousiast over het Kanjertheater. Het zet de basis van de kanjertraining pakkend neer en zorgt voor enthousiasme bij leerkrachten en leerlingen. Dit geldt voor groep 1 tot en met groep 8. Het is voor onze school een meerwaarde naast het basisprogramma.
De Kandelaar, Ameide (nov 2022)

Als Kanjerschool besteden wij veel aandacht aan het pedagogisch klimaat op de Piet Hein. Schooljaar 2021- 2022 kwamen we met het Kanjertheater in aanraking. Zij verzorgden voor al onze 26 groepen een interactieve voorstelling. Hierdoor werd, op een voor de kinderen andere manier, aandacht besteed aan de Kanjertraining. Allerlei thema’s passend bij de doelgroep kwamen aan de orde. De kinderen werden door Georgette en Jacqueline op een aantrekkelijke manier uitgedaagd om mee te denken, veranderingen aan te brengen, hun mening te geven en/of mee te doen met de voorstelling. Door het enthousiasme van de kinderen en leerkrachten hebben we daarom ook dit schooljaar het Kanjertheater geboekt. Het was wederom een groot succes. Het Kanjertheater helpt ons om op interactieve manier en voor de kinderen leuke manier het goede schoolklimaat te behouden. Daarnaast is het gewoon een heel leuke activiteit voor de kinderen.
Piet Hein School, Amstelveen (jan 2023)

Het Kanjertheater geeft met hele kleine toneelstukjes weer wat er onder de kinderen speelt m.b.t pesten. Het zijn interactieve toneelstukjes waarin de leerlingen ook een rol kunnen spelen en op de Kanjermanier laten zien hoe zij met het gedrag kunnen omgaan. Jacqueline en Georgette betrekken de kinderen op een leuke (interactieve) manier. De toneelstukjes zijn een echte spiegeling van de realiteit.
Constantijnschool, Rijssen (nov 2022)

Over ons

Wij zijn het Kanjertheater: Georgette Oudheusden en Jacqueline Evenblij. Wij hebben een passie voor improvisatietoneel en hebben een jarenlange ervaring met het maken van theatervoorstellingen en acteren met en voor kinderen. Wij zijn allebei geschoold op psychosociaal gebied. Daarom zijn wij in staat om na een voorstelling op een prettige en effectieve manier situaties en ervaringen te delen. We gaan oordeelloos in gesprek met ons publiek.

Georgette Oudheusden

Ik ben dramatherapeut. Binnen mijn eigen praktijk zet ik theater in om ervaringsgericht te werken met kinderen, jongeren en hun ouders, die problemen hebben op sociaal en emotioneel gebied. (www.praktijktableau.nl)

Jacqueline Evenblij

Ik ben psycholoog, en kinder- en jeugdtherapeut. Ik heb jarenlang een eigen praktijk gehad. Tegenwoordig richt ik me vooral op theatermaken. (www.schuimproducties.nl)

Kanjertheater filmpje

In dit korte filmpje krijgt u een indruk van een Kanjertheatervoorstelling.