Interactieve theatervoorstellingen voor het primair onderwijs

Het Kanjertheater maakt interactieve voorstellingen voor het primair onderwijs. Onze missie is om middels theater allerlei thema’s bespreekbaar te maken binnen de klas. Dit doen we doorgaans door een korte voorstelling te geven over het thema, waarna we met de leerlingen interactief aan de slag gaan. Wij dagen kinderen uit om mee te denken, veranderingen aan te brengen, hun mening te geven of mee te doen met de voorstelling die ze gezien hebben. Wij kijken en luisteren zonder oordeel.

We horen vaak terug van de leerkrachten dat door te kijken naar  hun groep tijdens de voorstelling individueel -en groepsgedrag heel erg zichtbaar is. Dit geeft de leerkracht handvatten om hiermee na afloop van de voorstelling gericht met de klas aan het werk te gaan. De leerkracht ontvangt achteraf een lesbrief met daarin (spel)suggesties om met de klas verder te werken aan het gekozen thema.

Al onze voorstellingen zijn muzikaal omlijst. 

Het Kanjertheater sluit aan op de leerlijn ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld; Mens en samenleving’. Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Thema's en Kanjerscholen

Wij werken met de volgende thema’s:

  • pesten in de klas,
  • wat doe je om erbij te (willen) horen,
  • socialmediagebruik,
  • seksuele vorming,
  • Kanjertraining.

Hier kunt u zien welke voorstelling op uw wensen aansluit. Staat uw thema er niet bij? Dan gaan we voor u aan de slag om er toch een themagericht event  van te maken.

Bent u een Kanjerschool?
Wij zijn opgeleid als Kanjertrainer en betrokken bij de stichting Kanjertraining. De voorstellingen zijn voor Kanjerscholen zeer passend, de methode komt desgewenst terug in de voorstelling of het interactieve gedeelte. Zijn er na afloop van de voorstelling vragen, dan kunnen wij u van advies voorzien en met uw toestemming advies geven richting de Stichting Kanjertraining. Denk hierbij aan feedback over groepsdynamische processen, specifieke situaties, gedrag van leerlingen e.d.

Over ons

Wij zijn het Kanjertheater: Georgette Oudheusden en Jacqueline Evenblij. Wij hebben een passie voor improvisatietoneel en hebben een jarenlange ervaring met het maken van theatervoorstellingen en acteren met en voor kinderen. Wij zijn allebei geschoold op psychosociaal gebied. Daarom zijn wij in staat om na een voorstelling op een prettige en effectieve manier situaties en ervaringen te delen. We gaan oordeelloos in gesprek met ons publiek.

Georgette Oudheusden

Ik ben dramatherapeut. Binnen mijn eigen praktijk zet ik theater in om ervaringsgericht te werken met kinderen, jongeren en hun ouders, die problemen hebben op sociaal en emotioneel gebied. (www.praktijktableau.nl)

Jacqueline Evenblij

Ik ben psycholoog, en kinder- en jeugdtherapeut. Ik heb jarenlang een eigen praktijk gehad. Tegenwoordig richt ik me vooral op theatermaken. (www.schuimproducties.nl)

Kanjertheater filmpje

In dit korte filmpje krijgt u een indruk van een Kanjertheatervoorstelling.