Over ons en reviews

Over ons

In 2017 richtten wij het Kanjertheater op. We realiseerden onze droom: interactieve, korte voorstellingen spelen om een thema bespreekbaar te maken, waarbij de interactie centraal staat. Niet alleen praten, maar juist doen. Zodat je ervaart en ontdekt wat wel of niet werkt voor jou als persoon, in contact met een ander of binnen een groep.

De thema’s van de voorstellingen zijn uit het leven gegrepen. We zoeken steeds naar nieuwe, actuele onderwerpen voor een voorstelling. We geven aandacht aan wat er speelt in een groep en passen aan wat nodig is voor specifieke situaties.
Vertrouwen, wederzijds respect en aandacht staan bij ons centraal.
De voorstellingen hebben een sociaal karakter en richten zich op de eigen groep. Ze geven inzicht, creëren wederzijds respect en bieden handvatten voor leerling en leerkracht.
We betrekken desgewenst ouders bij de voorstellingen en hebben ook ouderavonden in ons aanbod.

We hebben inmiddels gespeeld op een paar honderd basisscholen door het hele land. Lees de reviews om te lezen wat uw collega’s van het Kanjertheater vinden. We komen graag bij u op school. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons!

Georgette Oudheusden

Dramatherapeut (Register Vaktherapeut). In mijn eigen praktijk gebruik ik theater om ervaringsgericht te werken met kinderen, jongeren en hun ouders, die problemen hebben op sociaal en emotioneel gebied. Ik ben positief, oplossingsgericht en vind authenticiteit belangrijk. Opgeleid als kanjertrainer.
 (www.praktijktableau.nl)

Jacqueline Evenblij

Psycholoog en theatermaker. Ik ben creatief, muzikaal, speels en nuchter. Ik vind vrijheid en plezier in het leven hebben belangrijk. Ik heb jarenlang een eigen praktijk gehad als psycholoog, maar richt me nu op theatermaken. Opgeleid als kanjertrainer.
 (www.schuimproducties.nl)

Reviews

We vonden dat het geweldig in elkaar zat. De kinderen luisterden ademloos naar jullie toneelspel. Dat is denk ik voor jullie al een groot compliment. Jullie hebben met humor en enthousiasme gespeeld en speelden ook goed in op de kinderen. Wat ook mooi was om te zien is dat jullie de oplossingen uit de kinderen zelf lieten komen. De interactie met de kinderen was erg goed. Het niveau sloot erg goed aan bij de leeftijd van de kinderen. Ze begrepen heel goed de situatie die er werd uitgespeeld. Al met al vonden wij het positief en leerzaam.
IKC Alexia, Leeuwarden ( nov 2023)

Wat hebben de kinderen, ouders en teamleden van GBS De Wierde in Winsum genoten van het Kanjertheater. Ter ere van het afscheid van juf Antoinette hebben 10 leerlingen in de ochtend samen met Jacqueline en Georgette en mooie voorstelling voorbereid. In de voorstelling werd hard gezocht naar een passende nieuwe baan voor juf Antoinette, dat viel nog niet mee! Gelukkig wist zij wel heel goed hoe we op een positieve manier met elkaar om willen gaan bij ons op school en kreeg de Kanjertraining een mooie plek op deze feestelijke dag.
De Wierde,  Winsum maart 2024

Een leuke, leerzame en interactieve aanvulling op de kanjertraining! Van tevoren werd goed meegedacht over passende thema’s en de invulling daarvan.  Georgette en Jacqueline speelden situaties uit die voor de kinderen duidelijk en concreet waren en die aansluiten bij wat er speelt in de groep en bij de kanjerlessen. De kinderen werden meegenomen in de situaties en het oplossen daarvan. Ze deden allemaal erg betrokken en enthousiast mee, een groot succes!
De Welle, Burdaart (april 2023)

Wij vonden het zeer geslaagd en volgens onze verwachtingen. Wij wilden als school de gouden weken op een passende en originele manier afsluiten. De dames hebben dit met verve gedaan. Leerlingen, teamleden en ouders hadden we direct op een pakkende manier betrokken. De lessen voor de leerlingen i.c.m. met de ouderavond ’s avonds voor ouders was ook praktisch. Iedereen weet weer goed waar het om draait tijdens de Kanjerlessen. Voor alle leeftijden passend aanbod en een actieve manier van het gebruik van de methode.
OBS Wolvega (jan 2023)

We waren als leerkrachten erg enthousiast over jullie voorstelling. De kinderen waren van het begin tot het einde geboeid en betrokken. Leuk dat het erg interactief was en de kinderen veel mee konden spelen met de situaties. Voor de kinderen waren de situaties ook heel herkenbaar en daardoor het oefenen ook heel betekenisvol. Zeker voor herhaling vatbaar. Ook van ouders kregen we enthousiaste reacties terug. Ze vonden het leuk om te zien hoe de kinderen samen bepaalde oplossingen zochten voor problemen en dit als een kanjer konden oplossen.
De Vijf Hoeven, Tilburg (jan 2023)

We zijn erg enthousiast over het Kanjertheater. Het zet de basis van de kanjertraining pakkend neer en zorgt voor enthousiasme bij leerkrachten en leerlingen. Dit geldt voor groep 1 tot en met groep 8. Het is voor onze school een meerwaarde naast het basisprogramma.
De Kandelaar, Ameide (okt 2023)

Het Kanjertheater geeft met hele kleine toneelstukjes weer wat er onder de kinderen speelt m.b.t pesten. Het zijn interactieve toneelstukjes waarin de leerlingen ook een rol kunnen spelen en op de Kanjermanier laten zien hoe zij met het gedrag kunnen omgaan. Jacqueline en Georgette betrekken de kinderen op een leuke (interactieve) manier. De toneelstukjes zijn een echte spiegeling van de realiteit.
Constantijnschool, Rijssen (nov 2022)

Als Kanjerschool besteden wij veel aandacht aan het pedagogisch klimaat op de Piet Hein. Schooljaar 2021- 2022  verzorgde het Kanjertheater voor al onze 26 groepen een interactieve voorstelling. Er werd, op een voor de kinderen andere manier, aandacht besteed aan de Kanjertraining. Allerlei thema’s kwamen aan de orde. Georgette en Jacqueline daagden de kinderen op een aantrekkelijke manier uit om mee te denken, veranderingen aan te brengen, hun mening te geven en/of mee te doen met de voorstelling. Door het enthousiasme van de kinderen en leerkrachten hebben we daarom ook dit schooljaar het Kanjertheater geboekt. Het was wederom een groot succes. Het Kanjertheater helpt ons om op interactieve manier en voor de kinderen leuke manier het goede schoolklimaat te behouden. 
Piet Hein School, Amstelveen (jan 2023)