Onze voorstellingen

Dit zijn de voorstellingen die het Kanjertheater biedt, voor de groepen 1 tot en met 8:

Op groep 1/2 na duren onze voorstellingen ca. 60 minuten, bestaande uit een toneelstuk met daarna een interactief naspelen en nabespreken.

Andere werkvormen:

  • PLUS voorstelling: Voor een groep die wat extra tijd en aandacht nodig heeft. Vraag ons naar de mogelijkheden hiervoor.
  • Ik wil het weten!:  Over seksuele vorming, vanaf groep 3,
  • Ouderbetrokkenheid: Op verschillende wijzen kunt u via ons ouders betrekken bij de school
  • Samen Theater Maken: een voorstelling door en voor kinderen over de gedragingen van de kanjerpetten. Voor de groepen 1 tot en met 8.
  • Maatwerk: voor al uw andere theaterwensen

Staat het thema waar jullie een voorstelling over willen er niet bij? Geef dat dan door en wij gaan ermee aan de slag! Elke voorstelling die wij maken is maatwerk. Vooraf gaan wij graag met u in gesprek over de wensen van de school en de thema’s van de klas

Hoe Zou Jij Dat Doen?

Hoe zou jij omgaan met lastige situaties?
Deze voorstelling neemt de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 mee naar verschillende situaties waarin we zien dat er iets niet goed gaat, niet handig wordt aangepakt of onprettig wordt opgelost. Wij dagen de leerlingen uit binnen verschillende scènes mee te denken en mee te doen. Steeds staat de vraag centraal: Hoe zou jij dat doen?

Deze voorstelling is bedoeld voor één klas. Geschikt voor de groepen 1/2  (45 min) en 3 (60 min). 

Kanjer in beeld

Gebruiken jullie op school de Kanjertraining, dan is deze voorstelling geschikt voor de onderbouwgroepen:

Kennismaken met of opfrissen van het Kanjerpettenmodel
In de voorstelling laten we zien waar alle petten voor staan. Deze voorstelling is geschikt voor in een Kanjerweek, om ouders te laten kennismaken met de petten tijdens een ouderavond, of het kennismaken met of opfrissen van de Kanjertraining. Wij zijn jarenlang werkzaam (geweest) als Kanjertrainer, dus onze expertise op gebied van de Kanjertraining is groot.

Deze voorstelling is bedoeld voor één klas. Geschikt voor de groepen 1/2  (45 min) en 3 (60 min). 

Ik Wil Erbij Horen

 Wat doe je om erbij te horen?
‘Ik wil erbij horen’ is een voorstelling over het thema ‘bij de groep horen’. Vier personen, Zara, Eva, Guus en Nora worstelen ieder op hun eigen manier om een onderdeel van hun groep te zijn. Dit doen zij niet altijd even handig. We kijken naar hun gedrag en gaan in gesprek met de kinderen hoe zij het slimmer zouden aanpakken. 

Deze voorstelling is bedoeld voor één klas. Geschikt voor de groepen 4 t/m 6.

Wat aandacht krijgt, groeit

Over gewenst en ongewenst gedrag
In deze voorstelling ervaren leerlingen dat wat ze aandacht geven, groeit. Tijdens het stuk zien ze dat de personages steeds naar elkaar wijzen als oorzaak, maar ook als oplossing. Jouw reactie op gedrag van de ander, zorgt er mede voor dat dat gedrag blijft bestaan. Durf jij het anders te doen? Durf jij je grens aan te geven? En durf jij naar jezelf te kijken?

Deze voorstelling is bedoeld voor één klas. Geschikt voor de groepen 4 t/m 7. 

Wij zijn vrienden!

Over vriendschap, groepsdruk en nee kunnen zeggen

‘Wij zijn vrienden!’ is een toneelstuk over de thema’s vriendschap en groepsdruk. Vier kinderen – Zara, Eva, Guus en Nora- komen er op kamp achter wat vriendschap inhoudt en hoe lastig groepsdruk is. Hoe zeg je ‘nee’ tegen dingen die je eigenlijk niet wilt? De voorstelling duurt ongeveer 25 minuten. Daarna praten we met de kinderen over dit thema en spelen we samen met hen de scènes opnieuw.

Deze voorstelling is bedoeld voor één klas. Geschikt voor de groepen 6 t/m 8.

Samen Spelen, Niets Gedeeld

Over het delen van je emoties
Emoties hebben we allemaal. Soms ben je boos, blij, ongerust of alleen. Maar hou jij je gevoelens voor jezelf of deel je ze met anderen? In deze voorstelling zien leerlingen dat als je je gevoelens niet deelt, er niets zal veranderen. Durf jij te zeggen hoe je je voelt?

Deze voorstelling is bedoeld voor één klas. Geschikt voor de groepen 4 t/m 6.

 

Andere werkvormen

PLUS voorstelling

Wanneer een klas wat meer nodig heeft…
Bij een PLUS-voorstelling gaan we samen met de groep, na het zien van de voorstelling, nog een uur met de leerlingen interactief aan de slag met het gekozen thema. We gaan met elkaar kijken wat er nodig is: Doen-Ervaren-Groeien.

Neem voor het aanvragen van de PLUS-voorstelling contact met ons op, dan overleggen we samen wat de klas nodig heeft.

Ik wil het weten!

Seksuele vorming
Voor deze voorstelling gaan we samen met 8 tot 10 leerlingen van de school één tot anderhalve schooldag aan het werk om een voorstelling te maken over seksuele vorming. 

Fiep is met haar grotere zus Suus alleen thuis. Fiep heeft allerlei vragen over seksuele vorming, waar ze iets over heeft gehad op school. Puber Suus ziet het niet echt zitten om haar zusje voorlichting te gaan geven. Daarom reikt ze haar allerlei handige  bronnen aan, zodat Fiep zelf kan zoeken naar antwoorden. De leerlingen vullen deze bronnen in, tijdens hun spel.

De voorstelling die hieruit voortkomt, is gedeeltelijk interactief en kan (in meerdere keren) voor de hele school of voor ouders worden opgevoerd.

Ouderbetrokkenheid en Ouderavond

In overleg kunnen ouders aanschuiven bij enkele van onze voorstellingen. Bijvoorbeeld wanneer de school de ouders wil betrekken bij de Kanjertraining of een ander thema dat speelt. 

In combinatie met een dag op een school, verzorgen wij ook ouderavonden in diverse thema’s. Dan spelen wij een voorstelling en bespreken dit na gezien vanuit het perspectief van de ouders.

Samen Theater Maken!

Voor en door leerlingen
Stelt u zich eens voor: een aantal kinderen van uw school bedenkt, maakt en speelt een voorstelling. Een voorstelling die gaat over de gedragingen van de petten van de Kanjertraining. Over meelopen, verlegen doen, de baas spelen, grappen uithalen en natuurlijk over vertrouwen, samenwerken en respect. Een voorstelling die voor de hele school gespeeld wordt, die indruk maakt en ontzettend leuk is om naar te kijken!

We gaan een dag aan de slag met een kleine groep leerlingen die affiniteit heeft met theater. We bedenken en oefenen een voorstelling over de gedragingen van de Kanjertraining en wat ze zelf (her)kennen in de klas. De voorstelling wordt op een ander moment opgevoerd voor de leerlingen van de school. Deze vorm is vooral geschikt om themaweken mee op te luisteren.

Maatwerk

U vraagt, wij spelen

Soms krijgen wij vragen van scholen of onderwijsorganisaties die buiten bovengenoemd aanbod vallen.  Denk aan dagvoorzitterschap van een grote bijeenkomst, een afscheidsvoorstelling voor een vertrekkende leerkracht door kinderen , het opleuken van een themaweek.

Bent u op zoek naar een theatrale aankleding van een evenement? Neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee!